Odpowiedzi

2009-12-03T23:04:26+01:00
1.Sprawdź czy dana liczba spełnia równanie:
a)2*(6+1)=6+8
14=14 spełnia
b)-3-2=2(-3)+1
-5=-5 spełnia
c)8*(3+2)=5*(3+5)
40=75 nie spełnia
d)12*1-(2*1+1)=9*(2-1)
9=9 spełnia
2 5 2
2009-12-03T23:07:58+01:00
1.Sprawdź czy dana liczba spełnia równanie:
a)2*(x+1)=x+8 liczba 6
2*(6+1)=6+8
12+2=14
14=14
liczba 6 spełnia równanie

b)x-2=2x+1 liczba -3
-3-2=-6+1
-5=-5
liczba -3 spełnia równanie

c)8*(x+2)=5*(x+5) liczba 3
8*(3+2)=5*(3+5)
8*5=5*8
45≠40
liczba 3 nie spełnia równania

d)12x-(2x+1)=9*(2-x) liczba 1
12-(2+1)=9*(2-1)
12-3=9*1
9=9
liczba 1 spełnia równanie
w ostatnim jest błąd
W C jest błąd bo liczba 3 spełnia równanie. Mianowicie
8*(x+2)=5*(x+5)
2009-12-03T23:09:29+01:00
2*(x+1)=x+8
2x+2=x+8
x=6

x-2=2x+1
x-2x=1+2
-x=3|(-1)
x=-3

8*(x+2)=5*(x+5)
8x+16=5x+25
3x=9|:3
x=3

12x-(2x+1)=9*(2-x)
12x-(2x+1)=18-9x
tego przykładu nie wiem za bardzo
5 3 5