Odpowiedzi

2009-12-04T18:10:45+01:00
Allelopatia odnosi się głównie do substancji chemicznych wydzielanych do podłoża, które wpływają na wzrost innych organizmów w bezpośrednim otoczeniu, głównie roślin i bakterii. Substancje mogą pobudzać lub hamować kiełkowanie, a także wzrost i rozwój innych gatunków roślin żyjących w bliskim sąsiedztwie lub zajmujących bezpośrednio po nich to samo miejsce. Allelopatia jest wykorzystywana w rolnictwie i ogrodnictwie. Allelozwiązki wykorzystuje się w ochronie roślin przeciw szkodnikom (owadom, nicieniom), a także w walce z chorobami roślin i chwastami.
4 4 4
2009-12-04T20:42:22+01:00
Allelopatia – to wzajemne oddziaływanie roślin na siebie, przyśpieszające lub hamujące wzrost i rozwój poprzez wydzielanie substancji chemicznych.
Jest to rodzaj antagonistycznego oddziaływania na siebie populacji, polegający na tym, że populacja A wytwarza substancję szkodliwa dla konkurencyjnej populacji B.
Zależności te wykorzystywane są czasem w rolnictwie zwłaszcza ekologicznym .
Allelopatia przyśpieszająca(dodatnia) pobudza rośliny. Znany jest dodatni wpływ na plonowanie siewu mieszanego w porównaniu z siewem czystym (np. siew owsa z jęczmieniem daje większy plon niż siew oddzielny)
I tak jako przykłady allelopatii dodatniej wykorzystywanej przez człowieka wymienia się:
wysiewanie dyni obok fasoli,
truskawki sadzi koło cebuli,
w pszenicy wsadza sie kąkol
po rzepaku sieje się rumianek,
a po życie udaje się chaber.

Do przykładów allelopatii ujemnej należy niekorzystny wpływ jęczmienia na pszenicę, zwłaszcza jeśli jest ona sadzona w następnym roku, sadzenie maku po ziemniakach wpływa niekorzystnie na te rośliny, większość roślin wykazuje słaby wzrost jeśli obok rośnie orzech włoski a słonecznik, bylica, szałwia i aksamitka w przyszłości pozwolą na całkowite zastąpienie środków chwastobójczych.
Zjawisko allelopatii ujemnej na polach uprawnych jest przyczyną zmęczenia gleby w wadliwych płodozmianach i monokulturach.
4 5 4