26. zaznacz liczbe nukleotydów i tripletów czasteczki mRNA która posłóżyła do syntezy białka składajacego sie ze 102 aminokwasów
liczba nukleotydów ...102 ...51 ...34 ...306 ...204
liczba tripletów ...204 ...34 ...306 ...51 ...102
30. ponumeruj odpowiednio etapy dzialania operonu laktozowego w sytuacji, gdy do pożywki na której hodowano bakterie, dodano laktozy
... przyłączenie polimerazy RNA do promotora
...związanie laktozy z białkiem represorowym
...pozostawienie kompleksu laktoza-represor poza rejonem operatora
... transrypcja genów struktry
... synteza enzymów metabolizujących laktoze

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T14:56:25+01:00
26.

a) 102 * 3 = 306 nukleotydów

b) 306 / 3 = 102 triplety

30.

3 - przyłączenie polimerazy RNA do promotora,
1 - związanie laktozy z białkiem represorowym,
2 - pozostawienie kompleksu laktoza-represor poza rejonem operatora,
4 - transrypcja genów struktry,
5 - synteza enzymów metabolizujących laktozę

Pozdro))
1 5 1