Odpowiedzi

2009-12-03T23:21:56+01:00
Tak Przyznałbym literacką nagrodę Nobla Adamowi Mickiewiczowi
był on uważany za największego poetę polskiego romantyzmu
Nawet na skalę światową.
Napisał on dzieła za które na pewno by mu się należała
Napisał on:
* Poezje t. 1 – wydane w Wilnie w roku 1822; zawierały Ballady i romanse, a także przedmowę O poezji romantycznej. Ten tom poezji miał przełomowe znaczenie w literaturze polskiej, zapoczątkowując nurt romantyczny oparty o ludowość, poezję ludową, obyczaje i wyobrażenia ludu
* Poezje t. 2 – wydane w roku 1823, zawierały Grażynę oraz II i IV część Dziadów
* Sonety krymskie - wydane w roku 1826 w Rosji
* w Dreźnie powstała III część Dziadów – najwybitniejszy polski dramat romantyczny, napisany wiosną 1832 roku[32].
* Konrad Wallenrod - wydane w roku 1828 w Rosji
* epopeja Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie napisana w Paryżu w latach 1832-1834; wydana 1834. W Panu Tadeuszu Mickiewicz przedstawił pełną nostalgii i humoru wizję ginącej Polski szlacheckiej
* Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego – broszura polityczna z 1832 roku
* prelekcje paryskie - cykl wykładów Mickiewicza na temat literatury słowiańskiej wygłoszony w Collège de France w latach 1840-44; pierwsze wydania były redagowane przez Mickiewicza
* Liryki lozańskie wydane dopiero pośmiertnie
* pisana przez całe życie I część Dziadów, ukazuje się prawdopodobnie na początku 1821 roku[33].
* Historia przyszłości – traktat prekursorski wobec osiągnięć europejskiej fantastyki naukowej. Mickiewicz zniszczył rękopisy dzieła, zachowało się jedynie kilka kart oraz relacje przyjaciół autora.
* Konfederaci barscy, dramat 1836
* Przetłumaczył Giaura Lorda Byrona.