Traktor porusza się ruchem jednostajnym z prędkością 10km/h. W pewnej chwili teren zaczyna się wznosić wskutek czego ruch ciągnika staje się jednostajnie opzniony. Po upływie 1 minuty prędkośc traktora wynosi 6km/h. Oblicz opóznienie ruchu i droge jaką przebył traktor ruchem jednostajnie opoznionym.

1

Odpowiedzi

2009-12-03T23:39:10+01:00
Dane: Szukane:
V=10km/h S=?
t=1 min
V2=6km/h a=?

a= 6km/h-10km/h):t
a=-400km/h^2

S=10km/h*0,01 -( -400km/h^2 *(0.01)^2):2=0,03km