Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego zadania może dla kogoś banalnego! Kazio jadąc rowerem ciągnie swoja siostrę Marysię, która jedzie za nim na rolkach jednostajnie z prędkością 18km/h siła naprężenia sznurka łączącego oboje wynosi 100 N w pewnym momencie sznurek pęka i Marysia porusza sie ruchem jednostajnie opóźnionym aż do zatrzymania, masa Marysi wynosi 50 kg

1. wyznacz czas, jaki upłynie od pęknięcia sznurka do zatrzymania Marysi
2. Wyznacz średnią prędkość Marysi w tym czasie

1

Odpowiedzi

2009-12-03T23:44:15+01:00
Siła tarcia: F = 100 N
prędkość początkowa: Vp = 18 km/h = 5 m/s
masa: m = 50 kg

F = ma
a = F/m = 100/50 = 2 m/s2

a = ΔV/t
t = ΔV/a = 5/2 = 2,5 s

S = Vp*t / 2 = 5*2,5 / 2 = 6,25 m

Vśr = S/t = 6,25/2,5 = 2,5 m/s