Napisz równanie prostej równoległej do 2x-y + 4 = 0 , przechodzącej przez punkt A (-2,5).

Zad 2.

Podaj dziedzinę funkcji :
a) y=3x+2(kreska ulamokowa) x-7(pod kreską)
b) y= -3/2(pierwiastek) 7-5x(pod pierw)

Najszybciej jak się da :)

1

Odpowiedzi

2009-06-06T18:22:01+02:00
Zad.1
2x - y + 4 =0
po przeksztalceniu
y = 2x + 4
Szukana prosta y = ax + b musi mieć tn sam współczynnik kierunkowy co dana prosta, czyli a = 2. Zatem podstawajac do rownania prostej współrzedne punktu A(-2 ; 5) mamy:
5 = 2 *(-2) + b
5 = -4 + b
b = 9
Szukana prosta jest okreslona rownaniem:
y = 2*x + 9

Zad. 2
a)
D: x należy do zbioru liczb rzeczywistych R - {7}
bo mianownik x - 7 musi byc różny od zera

b)
7 - 5x > 0 (liczba podpierwiastkowa musi być większa od zera), czyli
- 5x > -7 / : (-5)
x < 7/5
D: x są mniejsze od 7/5 (siedmiu piątych)