Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T07:47:02+01:00
Niewątpliwie najciekawszym wydarzeniem w średniowiecznej historii państwa polskiego był moment, gdy jego władca książę Mieszko I zdecydował się przyjąć chrzest. Jak wiadomo, stało się to w roku 966 i miało związek z wcześniejszym nieco małżeństwem Mieszka z chrześcijańską księżniczką czeską Dobrawką, córką władcy Czech Bolesława Srogiego.
24 3 24
2009-12-04T09:50:30+01:00
Znaczeniu chrztu dla Polski

Mieszko I po przyjęciu chrztu ( w 966 r.) stał się równy innym władcom chrześcijańskim i podniósł swój prestiż . Chrzest Polski był przełomowym wydarzeniem w historii naszego kraju, od tamtego czasu Polacy słyną jako wierni wyznawcy Boga.
Chrzest umacniało znaczenie władcy wobec poddanych. Kościół głosił bowiem, że władza księcia pochodzi od Boga i każde wystąpienie przeciwko władzy uznawano za grzech.
Polska została włączona w przesądzający do dziś o naszej tożsamości kulturowej w krąg cywilizacji zachodniej i śródziemnomorskiej a co za tym idzie, mogła korzystać z osiągnięć tych cywilizacji za pośrednictwem kościoła.
W Polsce pojawił się język narodowy – łacina, a także umiejętność pisania i czytania, co usprawniło znacznie administrację.
Umocniła się pozycja międzynarodowa Polski oraz nastąpił wzrost wiarygodności w kontaktach międzynarodowych.
Dzięki doświadczeniu duchownych rozpoczęto w państwie polskim wprowadzanie systemu feudalnego i organizacji państwa wzorowanej na zachodniej.
Umocniono tez wewnętrzną strukturę organizacyjną państwa.
Polska stała się mocniejszym państwem na tle innych.

Mam nadzieję, że pomogłam ;)
44 4 44