Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T10:55:45+01:00
Wyznacz wartości funkcji
trygonometrycznych kąta ostrego α, jeśli ctg(90⁰-α)=⅖
Rozwiązanie:
ctg(90⁰-α) = tgα
stąd
tgα = ⅖
ctgα = 1/tgα
ctgα = 5/2
ctgα = 2,5
tgα = sinα/cosα
sinα/cosα = 2/5
sinα = ⅖cosα
sin²α + cos²α = 1
(⅖cosα)² + cos²α = 1
(7/5)cos²α = 1 /:(7/5)
cos²α = 5/7
cosα = √(5/7)
cosα =(1/7) √35
sinα = ⅖ * (1/7) √35
sinα = (2/35) *√35