Odpowiedzi

2011-08-27T01:39:56+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

We wzorze występuje błąd.

Poprawny wzór to PbSO3 lub Pb(SO3)2 w zależności od wartościowości ołowiu.
PbO2 + 2H2SO3---->Pb(SO3)2 + 2H2O

Pb + 2H2SO3---->Pb(SO3)2 + 2H2

2011-08-27T02:08:22+02:00

Poprawny wzór sumaryczny siarczanu (IV) ołowiu to:

Pb(SO₃)₂

 

Metodą jego otrzymywania może być na przykład taka reakcja strąceniowa:

 

2 Na₂SO₃ + Pb(NO₃)₄ -----> Pb(SO₃)₂ + 4 NaNO₃