Na osi Liczbowej zaznaczono przedział A złożony z tych liczb rzeczywistych ,których odległość od liczby 1 jest mniejsza niż 5 .Przedział przesunięto wzdłuż osi w kierunku ujemnym o dwie jednostki ,otrzymując przedział B.Wyznacz :
a)wszystkie liczby całkowite ,które należą do iloczynu przedziałów A i B ,
b)wszystkie liczby naturalne ,które należą do sumy przedziałów A i B ,
c)przedział ,który jest różnicą A i B .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T09:53:55+01:00
A) A iloczyn B ∈ {-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4}
b) A suma B ∈ {0;1;2;3;4;5;6}
c) A różnica B (4;6>

Dodałbym rysunek, ale coś pierniczy mi się z załącznikami.
1 5 1