Odpowiedzi

2009-12-04T10:38:16+01:00
2009-12-04T10:39:35+01:00
2009-12-04T13:39:37+01:00
R A D O Ś Ć, a oto cytaty:
I rzekł do nich: Idźcie, najedzcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów, udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu; nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją.

Neh. 8,10
jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie, wtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze.

Job 22,25-26

Wlałeś w serce me większą radość, Niż kiedy się ma obfitość zboża i wina.

Ps. 4,8

W nim bowiem raduje się serce nasze, Bo zaufaliśmy jego świętemu imieniu.

Ps. 33,21

Tak błogosławić cię będę, póki życia mego, W imieniu twoim podnosić będę ręce moje.

Ps. 63,5

Ale sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem, I weselą się radośnie!

Ps. 68,4

Błogosławiony lud, który umie się radować I chodzi w światłości oblicza twego, Panie.

Ps. 89,16

Światłość wschodzi sprawiedliwemu I radość tym, którzy są prawego serca. Radujcie się sprawiedliwi w Panu I wysławiajcie święte imię jego!

Ps. 97,11-12

Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych: Prawica Pana odnosi zwycięstwo,

Ps. 118,15

Ci, którzy siali ze łzami, Niech zbierają z radością! Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, Będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje.

Ps. 126,5-6

I wrócą odkupieni przez Pana, i przybędą na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami, dostąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie.

Iz. 51,11

Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie.

Iz. 55,12

Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty.

Iz. 61,10

Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia.

Hab. 3,18

I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was, i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej.

Jan 16,22

Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną,

1 Piotra 1,8
5 3 5