Odpowiedzi

2009-12-04T11:11:22+01:00
Mg3(PO4)2 - (orto)fosforan (V) magnezu
Mg(OH)2 - wodorotlenek magnezu
H3PO4 - kwas (orto)fosforowy (V)
3Mg(OH)2 + 2H3PO4---> Mg3(PO4)2 + 6H2O

CaCO3 - węglan wapnia
Ca(OH)2 - wodorotlenek wapnia
H2CO3 - kwas węglowy
Ca(OH)2+H2CO3---> CaCO3 + 2H2O

Zn(NO3)2 - azotan (V) cynku
Zn(OH)2 - wodorotlenek cynku
HNO3 - kwas azotowy (V)
Zn(OH)2 + 2HNO3 ---> Zn(NO3)2 + 2H2O