1.W trapezie jedna z podstaw ma długość (x+1) dm, a druga podstawa jest o 5cm dłuższa.Wysokość trapezu jest o 2cm krótsza od krótszej podstawy.Oblicz pole tego trapezu.Wykonaj obliczenia dla x=1. - Matematyka Wokół Nas klasa 2gimnazjum ćwiczenie 8 ze strony 90
2.Obwód prostokąta,w którym jeden z boków ma długość a,wynosi 60cm.Wewnątrz prostokąta narysowano drugi prostokąt, w taki sposób,że jego boki są równoległe do boków pierwszego prostokąta i odległe od nich o 3cm.Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego pole powstałej w ten sposób ramki.Co zauważasz?.
Matematyka Wokół Nas klasa 2gimnazjum ćwiczenie 9 ze strony 90
Pomóżcie na dziś o 12:40 zaczynam Matematykę.Sorry ,że tylko 18punktów ,ale tylko mi zostało tyle.

1

Odpowiedzi

2009-12-04T11:31:11+01:00
1.W trapezie jedna z podstaw ma długość (x+1) dm, a druga podstawa jest o 5cm dłuższa.Wysokość trapezu jest o 2cm krótsza od krótszej podstawy.Oblicz pole tego trapezu.Wykonaj obliczenia dla x=1.

P=1/2 (a+b) *h
P=1/2 (x+1+ x+1+0,5) * (x+1-0,2)
P=1/2 (2x+2,5) *(x+0,8)
P=1/2* (2x^+1,6x+2,5x+2)
P= x^+2,05x+2
P=1^+2,05*1-2
P=1+2,05-2
P=1,05dm^


2.Obwód prostokąta,w którym jeden z boków ma długość a,wynosi 60cm.Wewnątrz prostokąta narysowano drugi prostokąt, w taki sposób,że jego boki są równoległe do boków pierwszego prostokąta i odległe od nich o 3cm.Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego pole powstałej w ten sposób ramki.Co zauważasz?.

Pd- pole duzego prostokata
Pd=a*(60-a)
Pd=-a^+60a

Pm-pole malego prostokata
Pm= (a-6)*(60-a-6)
Pm=(a-6)*(54-a)
Pm=54a+a^-324+6a
Pm=a^+60a-324

Pr-pole ramki

Pr=Pd-Pm
Pr=-a^+60a- a^+60a-324
Pr=-2a^+120a-324
2 3 2