1.transformacia galiusza
2.oblicz wartość przyspieszenia dośrodkowego wynikającego z ruchu wirowego ziemi dla punktu znajdującego się na równoleżniku 60 stopni N promień ziemski 6370km.
3.średnia gęstość planety jest równa średniej gęstości ziemi. oblicz przyspieszenie grawitacyjne na tej planecie jeżeli masa planety jest osiem razy mniejsza od masy ziemi

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T11:44:56+01:00


1.Transformacja Galileusza – jest to transformacja współrzędnych przestrzennych i czasu z jednego układu odniesienia do innego poruszającego się ruchem jednostajnym prostoliniowym względem pierwszego. W transformacji tej czas i odległości pomiędzy dwoma dowolnymi punktami pozostają stałe, czyli są niezależne od układu odniesienia. Transformacja Galileusza jest zgodna z klasycznymi wyobrażeniami o czasie i przestrzeni. Transformacja zakłada, że prędkość oraz położenie są względne. Wartości te widoczne dla dowolnego obserwatora w każdym inercjalnym układzie odniesienia mogą być różne, ale każda z nich jest prawdziwa. Względność oznacza, że prawda jest zależna od “punktu siedzenia”. We wszystkich układach zegary obserwatorów mierzą czas absolutny, a więc on nie jest względny. Co więcej wymiary liniowe obiektów też są identyczne w każdym układzie nieinercjalnym.