Odpowiedzi

2009-12-04T12:42:45+01:00
X² - 2x + 1 -(x² - 1)=
x² - 2x + 1 -x² +1=
-2x +2

-2(√3 -1) + 2=
-2√3 +2 +2 =
4 - 2√3
2009-12-04T12:43:37+01:00
(x-1)²-(x-1)(x+1) dla x=√3-1
(x-1)²-(x-1)(x+1)=x²-2x+1-x²+1=-2x+2

dla x=√3-1 mamy -2(√3-1)+2=-2√3+2+2=-2√3+4=4-2√3