Podzielić niżej podane reakcje na reakcje syntezy, rozkładu, wymiany pojedynczej, wymiany podwójnej:
1) 2 KClO₃ → 2 KCl + 2 O₂
2) 2 Al + 3 S → Al₂S₃
3) Cu₂O + H₂ → 2 Cu + H₂O
4) NH₃ + CO₂ + H₂O → NH₄HCO₃
5) 2 Fe₂O₃ + 3 C → 4 Fe + 3 CO₂
6) NaCl + AgNO₃ → AgCl + NaNO₃

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2011-06-17T15:16:55+02:00

synteza:

2); 4)

 

analiza(rozkład):

1)

 

wymiana pojedyncza:

3); 5)

 

wymiana podwójna:

6)

1 5 1