1.Przyczyny upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego:
-społeczne............................................................................
-gospodarcze..........................................................................
-zewnętrzne............................................................................

2.Opisując położenie kościoła w Cesarstwie rzymskim,można wyróżnić dwa okresy-,,katakumbowy" i ,,bazylikowy". Datą oddzielającą jeden okres od drugiego jest rok 313. Jakie cechy charakteryzowały oba te okresy?

Okres ,,katakumbowy" I Okres ,,bazylikowy"

3.Dopisz odpowiednie znaczenia:Rzym, Konstantynopol, łacina, greka, dobra sytuacja gospodarcza, pogarszająca się sytuacja gospodarcza, najazdy obcych plemion, spokój na granicach.

Cesarstwo Zachodnie................................................
Cesarstwo Wschodnie..............................................

1

Odpowiedzi

2009-12-06T15:30:44+01:00
Ad1. Upadek cesarstwa zachodniego :
- 476 n.e wielka wędrówka dowódców - przemieszczanie się plemion europy wschodniej w kierunku granic cesarstwa, spowodowane najazdem hunów,( lud pochodzenia tureckiego)-4 w.n.e
- bitwa na polach katalaunijskich ( 541n.e) - powstrzymanie hunów przez armię rzymską
-spustoszenie rzymu przez plemiona wandalów (455n.e)
- odsunięcie od władzy ostatniego cesarza romulusa augustulusa 476n.e - data uważana za koniec istnienia cesarstwa zachodniego i zarazem koniec epoki starożytnej