Wykorzystując wzory skróconego mnożenia, rozwiąż następujące problemy.

a) Oblicz, jaka jest różnica pomiędzy polami dwóch kwadratowych płytek, z których jedna ma krawędź długości 13 cm, a druga 3cm.
b) Ile metrów kwadratowych wykładziny potrzeba na wyłożenie kwadratowej sali o szerokości równej 51dm?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T13:25:47+01:00
A) Oblicz, jaka jest różnica pomiędzy polami dwóch kwadratowych płytek, z których jedna ma krawędź długości 13 cm, a druga 3cm.
a=13
b=3
P₁-P₂=a²-b²=(a-b)(a+b)=(13-3)(13+3)=10*16=160
b) Ile metrów kwadratowych wykładziny potrzeba na wyłożenie kwadratowej sali o szerokości równej 51dm?
a=51dm=5,1 m
P=5,1² m²=26,01m²