Płyta gramofonowa wykonuje 33 obroty w ciągu minuty. Oblicz jaka jest częstotliwośc oraz ile wynosi okres obrotu tej płyty? Z jaką prędkością liniową oraz kątową, porusza się paproszek przylepiony do krawędzi płyty, a z jaka punkt połozony w odległości 5cm od srodka plyty. Srednica plyty wynosi 30cm.

1

Odpowiedzi

2009-12-04T14:43:46+01:00
F=n/t
T=t/n

f=33/60=0.55 Hz
T=60/33=1.81 s

V lin.=(2 pi r)/T
w=V kąt.=(2 pi) przez T= 2pi razy f
śr=30 cm= 2r
r1=15 cm=0.15 m
r2=5 cm=0.5 m
V lin.na krawędzi=(2 pi razy 0.15 m)/1.81=(6.28 razy 0.15 m)/1.81s=
=0.942m/1.81s=0.52044 m/s w przybliżeniu 0.52 m/s

w na krawędzi=2 razy 3.14 razy 0.55 Hz=6.28 razy 0.55 Hz=3.454 rad/s=Hz w przybliżeniu 3.5 Hz

V lin.2=(2 pi razy 0.5 m)/1.81=(6.28 razy 0.5 m)/1.81=3.14/1.81=
=1.734 m/s w przybliżeniu 1.70 m/s

w2=(2 pi) razy f= będzie taka sama jak na krawędzi
1 5 1