Oblicz, pamiętając o redukcji wyrazów podobnych.
a) sumę pól pięciu kwadratów o boku długości a - 4 i dwóch o boku długości a;
b) pole powierzchni podłogi pokoju, w którym długość jest o 6 dłuższa a szerokość o 6 krótsza od x oraz pole powierzchni podłogi przedpokoju o wymiarach x •(x - 8)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T13:32:24+01:00
A) sumę pól pięciu kwadratów o boku długości a - 4 i dwóch o boku długości a;

5*(a-4)²+2*a²=5(a²-8a+16)+2a²=5a²-40a+80+2a²=7a²-40a+80
b) pole powierzchni podłogi pokoju
, w którym długość jest o 6 dłuższa a szerokość o 6 krótsza od x oraz pole powierzchni podłogi przedpokoju o wymiarach x •(x - 8)

(x+6)(x-6)=x²-36
x(x-8)=x²-8x