Oceń postępowanie antygony <w związku z rozmową z kreonem > Co i dlazego zrobiła:

Na początku krótki opsi antygony jaka był i co zrobuiła , później jak odnosiał się do kreona o było dla niej najważniejsze . dlaczego pochowała polinika

2

Odpowiedzi

2009-12-04T13:45:07+01:00
Antygona była córką Edypa i Jokasty. Miała trojkę rodzeństwa. Dwaj bracia popełnili bratobójstwo. Jednego Kreon nie pozwolił pochować jednego z nich. Uważała go za zdrajcę. Złamanie tego zakazu karane było śmiercią. Siostra Polinika postanowiła jednak go pochować. Poprosiła o pomoc siostrę, która odmówiła. To jej nie zniechęciło. Sama pochowała brata. Kierowała się prawami boskimi, które uważała za nieśmiertelne. A te, które reprezentował Kreon, prawa ziemskie, zupełnie jej nie obchodziły. Według religii nie pochowanie ciała prowadziło do tego, że dusza zmarłego nie mogła trafić do Hadesu. Antygona rozmawiając z Kreonem używała następujących racji:
- prawa, którym jest wierna, pochodzą od bogów
- każdy zmarły powinien zostać pochowany
-prawo ziemskie, reprezentowane przez Kreona, nie jest nieomylne i niepodważalne
-prawda ludzkie nie moga podważać boskich decyzji
-przestrzeganie prawa boskiego daje człowiekowi gwarancję godziwego ' życia po śmierci'
3 1 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T16:18:20+01:00
Antygona była córką Edypa i Jokasty. Miała dwóch braci (Polinika i Eteoklesa) oraz siostrę Ismenę. Dwaj bracia bliźniacy zginęli w bratobójczej walce pod murami Teb. Eteokles bronił miasta, a Polinik najechał na nie, toteż Kreon, ówczesny władca, postanowił wyprawić godny pogrzeb obrońcy, a porzucił zdrajcę. Antygona kierowała się miłością do brata i dlatego postanowiła go pochować. Dla Kreona najważniejsze były prawa ziemskie, dla Antygony zaś- boskie, które nakazywały chowania umarłych, ponieważ dusza człowieka, którego ciało nie zostało godnie pochowane, została zsyłana do Hadesu.
4 4 4