1.Gwałtowne utlenianie, któremu tworzysz wydzielenie energii w postaci światła i ciepła.
2. Typ reakcji chemicznej: woda ------> tlen + wodór
3. Nazwa związku chemicznego wodoru z tlenem.
4.Związki chemiczne otrzymane w reakcji łączenia się tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi.

1

Odpowiedzi

2009-12-04T14:50:36+01:00
1.Gwałtowne utlenianie, któremu tworzyszy wydzielenie energii w postaci światła i ciepła.
SPALANIE

2. Typ reakcji chemicznej: woda → tlen + wodór
REAKCJA ANALIZY

3. Nazwa związku chemicznego wodoru z tlenem.
WODA

4.Związki chemiczne otrzymane w reakcji łączenia się tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi.
TLENKI

Pozdro))
2 3 2