Odpowiedzi

2009-12-06T15:11:36+01:00
Patrycjat
Patrycjat tworzyli wielcy kupcy, mocno zaangażowani w wielki handel, zwłaszcza międzynarodowy, szczególnie intratny, chociaż niepozbawiony ryzyka; dołączali do nich niekiedy bogatsi rzemieślnicy.

Plebs
Trzeci obok patrycjatu i pospólstwa, składnik ludności nowych miast, plebs, obejmował w gruncie rzeczy bardzo różne kategorie ludzi szukających pracy, zatrudnionych czasowo, biednych. Służba u bogatych np. często łączyła się z mieszkaniem i utrzymaniem, zarazem z bardzo słabym wynagrodzeniem pieniężnym.

Rycerstwo – w średniowieczu warstwa społeczna (stan) trudniąca się służbą wojskową – rycerze.

Pospólstwo, cechy
Główny trzon ludności - zwykle jakieś 50-70% całości - stanowiło pospólstwo, warstwa średnia, sama z kolei głęboko zróżnicowana. Byli to przede wszystkim rzemieślnicy.