Odpowiedzi

2009-12-05T10:23:15+01:00
Z pow. Ziemi wyrzucono pionowo w górę ciało z prędkością v=10m/s.Na wysokości h=3m energia potencjalna tego ciała wynosi E=15J.Ile wynosiła na tej wysokości jego energia kinetyczna?(Przyjmujemy że g=10m/s)

Dane:
h = 3m
g = 10m/s²
Ep1 = 15J
v = 10m/s

Szukane:
Ek1 = ?

Wzór:
Ek1 = Ek - Ep1
Ek1 = mv²/2 - Ep1
m = Ep1/gh
Ek1 = Ep1v²/2gh - Ep1
Ek1 = Ep1(v²/2gh - 1) [J × m²/s² / m/s²×m = J]

Rozwiązanie:
Ek1 = 15(100/60 - 1)
Ek1 = 25 - 15
Ek1 = 10J

Odpowiedź:
Na wysokości 3m energia kinetyczna tego ciała wynosiła 10J.