Przebywasz w Anglii na praktykach zawodowych.Byłeś umówiony na konsultacje ze swoim nauczycielem.Niestety zachorowałeś i nie możesz iść na spotkanie.Napisz e-mail.Przeproś za zaistniałą sytuację.Powiedz co ci dolega.Poinformuj o nieobecności na zajęciach w przyszłym tygodniu.Poproś o wyznaczenie innego terminu.

Proszę pomóżcie mi!!!Jutro mam egzamin zaliczeniowy i muszę oddać pracę kontrolną.

2

Odpowiedzi

2009-12-04T15:10:15+01:00
Dear teacher

I'm writing to you in connection with our consultation. I'm afraid, I won't be able to meet you, because I have fallen sick. I'm terribly sorry about this situation, but I can't do anything in this case. I have a headache, high temperature and sore throat. I also won't be present on our lessons in next week. It's very serious, so I'm asking for a change of our meeting date.

Yours sincerely
(podpis)
1 5 1
2009-12-04T15:13:14+01:00
Dzień Dobry. Miałam się z panem dziś spotkać lecz nasze plany nie powiodły się gdyż zachorowałam i nie jestem w stanie przyjść. Mam wysoką gorączkę, kaszle i mam katar. Bardzo przepraszam. Nie będzie mnie również na zajęciach w przyszłym tygodniu bo nie wyzdrowieje w tak krótkim czasie. Proszę na wyznaczenie innego terminu. Jeszcze raz bardzo przepraszam.

PO Angielsku:

Good morning. I had to meet with you today, but our plans have failed because I am ill and not able to come. I have a high fever, coughing and have runny nose. Very sorry. I will not be well in the classroom next week because he does not recover in a short time. Please designate another date. Again, very sorry.