W korcach określano w przeszłości objętość ciał sypkich-ziaren zbóż mąki,maku itp. mniejszą jednostką była ćwierć która-zgodnie ze swoją nazwą -stanowiła =1-4 {to jest ułamek jedna czwarta} korca jeszcze mniejszą; miarka {1miarka=jedna dróga ćwierci } garniec {1 garniec = jedna czwarta miarki} kwarta {1 kwarta = jedna czwarta garnca} i kwaterka równa jedna czwarta kwarty. korzec był równy używając współczesnych jednostek około 120 litrom.

zadania :
zad 7 :
ILE RÓŻNYCH STARYCH JEDNOSTEK OBJĘTOŚCI WYMIENIONO W TYM TEKŚCIE ? POTEM WYBIERZ ODPOWIEDŹ !!
a) 3
b)4
c)5
d)6

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T14:42:17+01:00
2009-12-04T19:13:31+01:00