Przetłumacz na język niemiecki.
Dzieci są stałym przedmiotem naszej troski. Staramy się zapewnić im bezpieczeństwo i właściwą opiekę. Dbamy o ich zdrowie i dobre samopoczucie. Czasami jednak wysiłki te przynoszą efekty nie do końca korzystne.Zbliżają się wakacje.Dlatego wielu ludzi zadaje sobie pytanie"Czy dzieci powinny spędzać wakacje bez rodziców"?Ja,uważam że tak.
Pierwszym argumentem jest to,że nadmierna troska o dziecko może doprowadzić do tego, że będzie ono odizolowane od rówieśników, mało samodzielne i zamknięte w sobie. W szczególny sposób dotyczy to jedynaków, koncentrujących na sobie całą uwagę najbliższych. Nieustający nadzór nad pociechą jest męczący również dla rodziców. Powinni oni pomyśleć o sobie i własnym wypoczynku.
Kolejnym argumentem jest to,że wakacje są najlepszą okazją. Można wtedy wypróbować samodzielność dziecka, wysyłając je na kolonie letnie. Są one organizowane dla dzieci uczęszczających już do szkoły podstawowej. Turnus trwa zwykle od dwóch do trzech tygodni.
Ostatnim argumentem jest fakt,że wpływa to dobrze na psychikę dziecka.Na ogół jednak dzieci szybko przystosowują się do nowych warunków, nawiązują przyjaźnie, a nawet sympatie. Bardzo często z żalem żegnają kolegów z turnusu. Niekiedy dziecko, które na początku kolonii było niezadowolone, na koniec nie ma ochoty wyjeżdżać.
Reasumując,stwierdzam że takie wyjazdy są bardzo dobre i dla dzieci i dla rodziców.Sprawdzamy wtedy odpowiedzialność i zasady dobrego zachowania się wpajane dziecku od najmłodszych lat.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-06-06T19:26:29+02:00
Die Kinder sind der feste Gegenstand unserer Sorge. Wir bemühen uns sie der Sicherheit und der richtigen Pflege beteuern. Wir kümmern uns um ihre Gesundheit und ein gute Stimmung. Manchmal bringen aber diese Anstrengungen die Effekte kein bis zu einem Ende korzystne.Zbli żają wakacje.Dlatego der viele Menschen Fragen stellen er sich się "sollen Kinder die Sommerferien ohne Eltern verbringen"? ich, ich achte dass so.
Das erste Argument sein das ist, dass die übermäßige Sorge um das Kind dazu führen kann, dass es isoliert von den Altersgenossen, wenig sein wird selbstständig und verschlossen. In die besondere Art betrifft das die, auf sich die volle Aufmerksamkeit konzentrierenden Einzelkinder am nahe. Die ständige Aufsicht ist anstrengend über dem Nachwuchs wegen Eltern. Sie sollen an sich und die eigene Erholung denken.
Das nächste Argument sein das ist, dass die Sommerferien die beste Gelegenheit sind. kann dann die Selbstständigkeit des Kindes erproben, sie in die Sommer Kolonien sendend. Sie sind für die die Grundschule besuchenden Kinder organisiert. Der Turnus dauert üblich von zwei bis zu den drei Wochen.
Das letzte Argument ist eine Tatsache, dass das gut auf eine Psyche dziecka.Na ein geht die Gesamtheit anpassen aber Kinder schnell sich zu den neuen Bedingungen, sie nehmen Freundschaften auf, und sogar die Sympathien. Wie ein Weltmeister verabschieden sie die Freunde mit Kummer von dem Turnus. Manchmal das Kind, das anfangs der Kolonie es war unzufrieden, zum Schluss Lust haben er. Zusammenfassend, stelle ich dass solch Fahrten beide für die Kinder und wegen der Eltern sehr gut sind fest. wir testen Verantwortung und die Grundsätze der guten Verhaltensweise dann sich dem Kind seit den am jung Jahren anerzogen.