W korcach określano w przeszłości objętość ciał sypkich-ziaren zbóż mąki,maku itp. mniejszą jednostką była ćwierć która-zgodnie ze swoją nazwą -stanowiła =1-4 {to jest ułamek jedna czwarta} korca jeszcze mniejszą; miarka {1miarka=jedna dróga ćwierci } garniec {1 garniec = jedna czwarta miarki} kwarta {1 kwarta = jedna czwarta garnca} i kwaterka równa jedna czwarta kwarty. korzec był równy używając współczesnych jednostek około 120 litrom.

ODPOWIEDZI :

W KTÓRYM ZESTAWIE PODANE JEDNOSTKI SĄ UPORZĄDKOWANE ZGODNIE ZE SWOJĄ WIELKOŚCIĄ ?
--------------------A) KORZEC,KWARTA,GRANIEC---------------
--------------------B)KWATERKA,MIARKA,KWARTA--------------
--------------------C)ćwierć,garniec,kwarta---------------------
--------------------d) kwaterka,korzec,ćwierć------------------

zadanie 9:
jaką częścią korca była ćwierć ?..............................
jaką częścią ćwierci była miarka ? ...........................
jaką częścią korca była miarka ? ...............................

czekam kto pierwszy ten zgarnia punkty ;)

1

Odpowiedzi

2009-12-04T14:57:29+01:00
Ćwierć=1/4korca
miarka=1/2ćwierci=1/2*1/4korca=1/8korca
garniec=1/4miarki=1/4*1/8korca=1/32korca
kwarta=1/4garnca=1/4*1/32korca=1/128korca
kwaterka=1/4kwarty=1/4*1/128=1/512korca

im większy mianownik tym ułamek jest mniejszy czyli właściwie jest tak:
1/4korca > 1/8korca > 1/32korca > 1/128korca > 1/512korca
a wiec kolejno:
ćwierć > miarka > garniec > kwarta > kwaterka

a więc tylko w podpunkcie c) odpowiedź jest prawidłowa!

Zad 9:
wszystko podałem na samym górze więc prawdą jest, że:
a)ćwierć=1/4korca (ćwierć była czwartą częścią korca)
b)miarka=1/2ćwierci (miarka była drugą częścią ćwierci)
c)miarka=1/8korca (miarka była ósmą częścią korca)
12 4 12