Zad.1
Wykonaj działania :
a) √3(√48-√27)=
b) 9*(-1):(-3)-(-4)*2-(-2)=
c) (4√3+2)(√3-1)=
d) (√7-√3)(√7+√3)=
e) (3-2√6)²=


Zad.2
Dane są liczby: m=3+√5 , n=1-2√5 . Oblicz m+n , n-m , m/n , m²/2n-m

Zad.3
Oblicz długośc boków prostokąta o obwodzie 4,8 dm , którego boki są proporcjonarne do odcinków o długości 2 cm i 6 cm

Zad.4
W trójkącie równoramiennym podstawa ma długośc 20√3 . Pole trójkata jest równe 100√3 . Oblicz obwód tego trójkąta i miarę kąta przy podstawie .

3

Odpowiedzi

2009-12-05T17:54:11+01:00
Zad.1

a) √3(√48-√27)=√144-√81=11-9=2
b) 9*(-1):(-3)-(-4)*2-(-2)= nie wiem co to gwiazdka ;/
c) (4√3+2)(√3-1)= nie wiem
d) (√7-√3)(√7+√3)=20
e) (3-2√6)²=9-4√12

Nie chciałabym Cię wprowadzać w błąd to nie robię kolejnych zadań bo pewna nie jestem, sorry.
2009-12-05T18:13:56+01:00
Zad.4
P=100√3
a=20√3
h=?
Wzor na pole trójkąta P=(a×h)÷2
Podstawiamy 100√3=20√3×h÷2/×2
200√3=20√3×h/÷20√3
h=10
Z twierdzenia Pitagorasa obliczamy długość ramienia
(10√3)²+10²=c²
300+100=c²/√
c=20
Ob.=40+20√3
Kat przy podstawie niech bedzie α, sinα=a÷c czyli nasze h=a.
sinα=10÷20=1/2 sin1/2=30. Odp Miara kąta przy podstawie 30 stopni.

Zad.3
6,95 cm
Zad.4
123 cm
16,5 cm

24,7 \\X!^∛2=∞21∀3∉ = 187,65≥1Δ więc : 27 = 6,95 cm

100√3 ∞± 20√3∈61,5∋x2=123 cm

2009-12-05T19:48:08+01:00
A) √3(√48-√27)=√3(4√3-3√3=√3*√3=3
b) 9*(-1):(-3)-(-4)*2-(-2)= 3+8+2=13
c) (4√3+2)(√3-1)= 12+2√3-4√3-2=10-2√2
d) (√7-√3)(√7+√3)=7-3=4
e) (3-2√6)²=9-12√6+24=15-12√6

2.
a)4-√5
b)2-√5
c)-7-5√5
d)3+√5/1-2√5
e)7/-2-√5

3.
2(a+b)=48
2(a+3a)=48
2a+6a=48
8a=48
a=6
b=48-6*2
b=18

4.
P=a*h/2
h=2P/a
h= 100√3:20√3
h=5

z tg wyliczamy kąt

5/10√3=tα
tα=√3/3
t alfa= 30 stopni

Trójkąt prostokątny z kątami 30° i 60°przy kącie 30 ma a√3

Tak więc ramie trójkąta ma 2a
a=5
ramię w takim razie ma 10 cm
L=10*2+20√3=20+20√3