Odpowiedzi

2009-12-04T15:55:44+01:00
Nie trzeba tu bawić się skomplikowanymi wzorami, oczywiście na poziomie gimnazjum/ew. liceum.

Prędkość orbitalną Ziemi możemy obliczyć ze wzoru:
v = 2πR/T

Podstawiając za R odległość od Słońca, czyli w zaokrągleniu 150 mln km. Oraz 365,25 dni jako okres, czyli T.
365,25 dni = 8766 h = 31557600s

V = 2π150.000.000/31557600 [km/s]
V = ok. 29,87 km/s

Należy tylko pamiętać, iż ziemia nie porusza sie po orbicie w kształcie koła i jest to bardzo niedokładna prędkość z pominięciem wielu czynników, lecz zalicza się do zakresu prędkości Ziemi, która może osiągnąć max. prędkość 30,29 km/s.

Mam nadzieję, że pomogłem. ;-)
6 4 6
2009-12-04T17:18:36+01:00
Prędkość ze wzoru:

v=2πr/T

r = ok 150 000 000 km
T = 365,25 dni = 8766h

v = 2*3,14*150 000 000/8766 = 107 460,64 km/h
3 3 3