Odpowiedzi

2009-12-04T17:21:49+01:00
A = (vk-vp)/t
3 = (20-vp)/5
15 = 20-vp
vp=5 m/s.

s=vp*t + at²/2 = 3*5+3*5²/2 = 15+37,5 = 52,5m
2009-12-04T20:02:45+01:00
Przekształćmy wzór na wyliczenie v₀:
v=v₀+at
v-at=v₀
v₀=v-at

i podstawiamy:
v₀=72km/h - (3m/s² * 5s)
v₀=72km/h - (15m/s)
nie możemy odejmować różnych wartości więc 72km/h zamieniamy na metry na sekundę (km=1000m, h=3600s):
72km/h=72*1000m/3600s=720m/36s=20m/s i tak:
v₀=20m/s - 15m/s = 5m/s

mając już prędkość początkową możemy obliczyć drogę jaką przebył pojazd, a wzór na to jest taki:
s=s₀+v₀t+at²/2

niestety nie znamy początkowej drogi jaką przebył, a więc przyjmijmy, że jest nieważna (bo w końcu liczymy pozostałe 5 sekund):
s=v₀t+at²/2

podstawiamy:
s=5m/s*5s + (3m/s²*(5s)²)/2
s=25m + 3m/s²*25s²/2
s=25m+75m/2
s=25m+37,5m=62,5m

;]]