Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T15:13:01+01:00
Klimaty:
-równikowy- charakteryzuje się wysokimi średnimi miesięcznymi temperaturami powietrza występującymi stale w ciągu całego roku. Przekraczają one +20'C. W tej strefie jest zawsze ciepło.
-zwrotnikowy- ma już wyraźne zróżnicowanie średnich miesięcznych temperatur powietrza. W najchłodniejszych miesiącach średnia temperatura powietrza może upaść nawet do +12'C. W najcieplejszych miesiącach jest upalnie -ich średnie przekraczają +20'C do nawet +30'C.
-podzwrotnikowy- nie występują tu jeszcze ujemne średnie miesięczne temperatury powietrza, czyli nie ma klimatycznej zimy. Temperatury najchłodniejszych miesięcy są dodatnie, a najcieplejsze osiągają wartości znacznie powyżej +20'C.
-umiarkowany- jest najbardziej zróżnicowaną sferą klimatyczną. Amplituda roczna temperatury powietrza może być bardzo duża. Temperatury najcieplejszych miesięcy mieszczą się w granicach od +12'C do około +20'C. A najchłodniejsze temp. od 0'C do nawet -30'C. Występują 4 pory roku.
-polarny (okołobiegunowy)- można nazwać zimną strefą klimatyczną. W najcieplejszych miesiącach temperatura może, ale nie musi być powyżej 0'C. Nie ma klimatycznego lata. Przez większość roku temp. nie spada poniżej -30'C
3 5 3
2009-12-04T15:46:44+01:00
Strefa klimatów zwrotnikowych
Strefa klimatów zwrotnikowych jest skrajnie zróżnicowana. W jej obrębie znajdują się miejscowości, w których przez całe lata nie padał deszcz (np.Asuan). Tymczasem w Azji Południwo-Wschodniej , na podobnych szerokościach geograficznych, występuje klimat monsunowy.Roczna suma opadów przekracza tam 2000mm. Średnia roczna temperatura powietrza, zarówno w suchej, jak i monsunowej odmianie klimatu, jest wyższa niż 20 stopni Celsjusza. Obie odmiany różnią się natomiast wartością średniej rocznej amplitudy powietrza. W klimacie zwrotnikowym suchym są one znacznie wyższe i przekraczają 15 stopni Celsjusza.
W klimacie monsunowym mają wartość niższą niż 10 stopni Celsjusza.
:-)
1 5 1