Odpowiedzi

2009-06-06T23:32:29+02:00
V= 1/3 Pp × h

Pp= πr²
Pp= π (3√₂)²
Pp=π 9 ×2
Pp= 18

V= 1/3 18 × h
V= 6 × h

Z właściwości trójkąta o kątach 90°, 45° i 45° wynika, iż, jeżeli l to a, to średnica podstawy to a√₂. Średnica wynosi 6√₂. A więc l wynosi 6.

Z twierdzenia Pitagorasa obliczamy h, mając do dyspozycji r oraz l.
h² + (3√₂)² = 6²
h² + 18 = 36
h² = 18
h = √₁₀
h = 3√₂

V= 6 × 3√₂
V= 18√₂

Pb = πrl
Pb = 18√₂ π

Ppc = 18√₂ π + 18
Ppc = 18(√₂ +1)