Prosze o wykonanie zadań:
1
Prędkość gazu w powietrzu wynosi około 333 m/s. Wyraź ją w km/h

2
Między błyskawicą i grzmotem upłynęło 6 sekund. Jak daleko uderzył piorun?

3
Belka unoszona prądem wody w rzece przepłynęła pod mostem o szerokości 20m w ciągu 15 sekund. Jaka jest prędkość nurtu wody?

4
Jaka jest prędkość punktu na równiku wskutek dziennego obrotu Ziemi?

5
Długość kolejki linowej na Kasprowy Wierch w Tatrach wynosi 4178m, czas jazdy 20 min. Oblicz prędkość wagonika, jeżeli przesiadka na Myślenickich Turniach trwa 6 minut.

7
Dwa pociągi jadące z tą samą prędkością w przeciwnych kierunkach mijają się w ciągu 8 sekund. Jaka jest prędkość każdego z pociągów, jeżeli długość każdego wynosi 72m?

8
Motocykl, jadący z prędkością v1=25m/s wyjechał w t=15min po samochodzie, jadącym z prędkością v2=72km/h. Kiedy i na jakim kilometrze go doścignie?

9
W czasie jazdy pociągiem naliczono n=50 uderzeń kół o styki szyn w ciągu t=36sekund. Z jaką prędkością poruszał się pociąg, jeżeli długość szyny wynosi l=12m.

1

Odpowiedzi

2009-12-07T11:32:31+01:00
1.)
333*1/1000 podzielić przez 1/3600=1198,8

2.)
6km

3.
v=s/t
V=20/15=1.3m/s

4.
40 000km= 40 000 000m
24h=1440min=86400s
v=s/t
v=40000000/86400=463m/s

5.
20min=1200s
v=s/t
V=4178/1200=ok3m/s

7.
v=s/t
V=72/8=9m/s

8.
v1=25m/s
v2= 72km/h=20m/s
t=15min =900s
v=s/t
po przekształceniu:
s=V*t
s= 25*900=22500m=22,5km
v=s/t
po przekształceniu:
t=s/V
t=22500/20=1125s= 19,25min