Kula o masie 5g została wystrzelona z szybkością 20m/s pionowo w dół z wysokości 10m i zagłębiła się w ziemi na 2cm. Oblicz pracę wykonaną przez średnią siłę tarcia działającą na kulę podczas jej zagłębiania sie w ziemie. Pomiń siłę tarcia w trakcie trwania lotu kuli w powietrzu.

Błagam pomocy!!

1

Odpowiedzi

2009-06-06T22:06:50+02:00
M=5g=0,005kg
h=10m
praca podczas zagłębiania - W=Ep+Ek
Ep=mgh=0,005*10*10=0,5J
Ek=mv^2/2=0,005*20^2/2=0,005*400/2
Ek=1
W=0,5+1
W=1,5 J - praca wykonana przez kulę po udzerzeniu w ziemię
==============================

s=2cm=0,02m
F - średnia siła tarcia
w=F*s -> F=W/s
F=1,5/0,02
F=150/2
F=75 N
2 3 2