Odpowiedzi

2009-12-04T15:34:22+01:00
Królowa Jadwiga Andegaweńska- ur. 1374r. najmłodsza córka Ludwika, króla Węgier i Polski. Na żądanie możnowładców polskich przybyła do Polski w 1384r. i została ukoronowana. Z woli polskich panów zerwała narzeczeństwo z Wilhelmem Habsburgiem, doprowadzając do zawarcia unii z Litwą w Krewie w 1385 roku w celu umcnienia obu krajów zagrożonych stale ekspansją Krzyżaków. Na mocy umowy wielki książę litewski- Władysław Jagiełło wraz z całą Litwą- przyjęli chrześcijaństwo, by poślubić Jadwigę i samemu koronować się na króla. Zajmowała się działalnością charytatywną, swój osobisty majątek przekazała na odnowienie Akademii Krakowskiej. Zmarła w 1399r.
39 4 39
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T18:28:58+01:00
Jadwiga urodziła się w 1373. W 1384 Jadwiga została koronowana na królowę Polski. W 1385 została mężatką na mocy uni w krewie, jej mężę został Władysław Jagiełło książe litewski. Jadwiga przeznaczyła cały swój majątek Uniwersytetowi Krakowskiemu ( potem, dzięki niej Uniwersytet Jagiellioński). Jadwiga umarła nie długo po śmierci córki w 1399 r. W 1997 roku Jan Paweł II ogłosił ją świętą.
36 3 36