Proszę o rozwiązanie zadań:
1.Napisz wzór sumaryczny,strukturalny i półstrukturalny oraz narysuj model cząsteczki:
a).propynu
b).heptynu
2.Ustal wzór sumaryczny alkinu o masie cząsteczkowej 40 u.Napisz równanie reakcji spalania całkowitego,półspalania i spalania niecałkowitego tego wodoru.
3.Napisz reakcję przyłączenia bromu do butynu,podaj nazwy substratów i produktów reakcji.
4.Oblicz,który węglowodór zawiera większy procent masowy węgla:etan,eten czy etyn.

1

Odpowiedzi

2009-12-04T15:50:01+01:00
Rozwiązanie w załączniku :)
jak coś niewyraźnie to pisz