Odpowiedzi

2009-06-07T13:31:54+02:00
2AlCl₃+ 3Mg(OH)₂---> 2Al(OH)₃+ 3MgCl₂

2 cząsteczki chlorku glinu łączy się z 3 cząsteczkami wodorotlenku magnezu tworząc 2 czasteczki wodorotlenku glinu i 3 cząsteczki chlorku magnezu.