Odpowiedzi

2009-12-04T15:41:01+01:00
4/38
a) ilość ludzi w wieku przedprodukcyjnym w 1980 roku wynosiła 29% a w 2006 roku 20%. ilość ludzi w wieku produkcyjnym w 1980 wynosiła 59% a w 2006 64%. ilość ludzi w wieku poprodukcyjnym w 1980 roku wynosiło 12% a w 2006 roku 16%.
widzimy tu że ilość ludzi w wieku przedprodukcyjnym maleje a w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym maleje.
b) korzystną dla państwa struktura wiekowa to ludzie w wieku produkcyjnym ponieważ dzięki nim i ich pracy można zapewnić utrzymanie ludzi w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym.
c) w naszym kraju z roku na rok maleje liczba urodzeń a jednocześnie wydłuża się czas trwania życia. z tego powodu zachodzi proces starzenia się polskiego społeczeństwa. wzrasta liczba osób w podeszłym wieku a maleje odsetek ludzi młodych.
5/40
aglomeracja monocentryczna składa się z jednego dużego miasta i wielu mniejszych
aglomeracja policentryczna tworzy wiele miast wśród których nie ma ośrodka dominującego
3/36
c)przyroś naturalny to bardzo poważna sprawa, czym więcej dzieci się rodzi, tym lepiej. TyLko przyrost naturalny się zmniejsza kiedy jest więcej zgonów, czyli wniosek z tego taki, że najlepiej jakby coraz mniej ludzi umierało, a więcej się rodziło.
2009-12-04T15:50:29+01:00
4a
Do roku 2006 zmniejszała się liczba ludzi w wieku przedprodukcyjnym natomiast znacznie wzrosła liczba ludzi w wieku produkcyjnym. Zmieniła się o 4 % liczba ludzi w wieku poprodukcyjnym.
4b
Korzystną dla państwa strukturą wiekową jest wiek produkcyjny, gdyż ludzie ci zapewniają utrzymanie osobom w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym.
4c
Myślę że wzrośnie liczba ludzi w wieku przedprodukcyjnym ponieważ rodziny zakładają ludzie z wyżu demograficznego.
5
Aglomerację monocentryczną tworzy jedno duże miasto i wiele innych mniejszych. Aglomeracja policentryczna składa się z wielu miast, wśród których nie ma ośrodka dominującego.
3c
Zdecydowanie model rodziny 2+1 ma zły wpływ na wskaźnik współczynnika przyrostu naturalnego. Podczas gdy modelem rodziny było 2+2 nastąpił wyż demograficzny.