Temat mojej lekcji: Malarstwo baroku- Carvaggio Velazolueza, Rubensa, Rembrand.

Opisz cechy charakterystyczne twórczości maralstwa.

Proszę bardzo o pomoc. Muszę te zadanie zrobić na środe.
115p. daje za to zadanko :) :) :) :) :) :D :-) :D :D :D :* :* :) :* :)

1

Odpowiedzi

2009-12-04T15:48:51+01:00
Malarstwo barokowe, było podporządkowane budowli, służąc albo uświetnieniu jej wnętrz, albo- jak w kościołach -podniesieniu religijnego nastroju. Było to malarstwo iluzjonistyczne, realizowane techniką freskową - w kościołach na sklepieniach i we wnętrzach kopuł, w pałacach zaś przede wszystkim na sufitach w formie tzw. plafonów. Malowidła posiadały jednaj jedną wspólną właściwość: były idealistyczne tzn. ukazywały postacie ludzkie oraz rzeczy i zjawiska w formie upiększonej, dalekiej od ich wyglądu w naturze. Barok był jednak epoką wspaniałego rozkwitu malarstwa realistycznego ukazującego ludzi prawdziwie, nie tylko w ich rzeczywistym wyglądzie ale także w ich przeżyciach i nastrojach. Malarstwo barokowe cechowało pogłębianie walorów kolorystycznych dzieła, operowanie światłem na obrazie wykorzystanie faktury w obrazie, pogłębianie ekspresji dramatycznej, lirycznej, bądź psychologicznej.
W miarę nastawania coraz to dalszych faz baroku rozwinęło się parę rodzajów malarstwa:
Malarstwo ścienne - to głównie malarstwo iluzjonistyczne. Barokowi twórcy poprzez mistrzowsko opracowane różne rodzaje perspektyw i stosowanie skrótów stwarzali swoimi dziełami wrażenie, że powierzchnia ściany i sklepienia to uciekająca w głąb przestrzeń otwarta lub ograniczona ramami architektury. Bardzo często barokowy fresk tworzył wrażenie zatarcia się granic między architekturą rzeczywistą i namalowaną. W Polsce malarstwo iluzjonistyczne występowało w kościołach dość często. Dobrym przykładem jest kościół św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
Następnym rodzajem malarstwa jest martwa natura - dosłowne tłumaczenie francuskiego wyrażenia "nature morte". Pierwotny sens tego gatunku malarskiego wziął się z języka holenderskiego, w którym "stilleven" oznacza ciche, spokojne życie - po prostu modele stojące w bezruchu. Mogą one być żywe, zwierzęce lub ludzkie. A zatem martwa natura to natura nieruchoma.
Kolejnym dominującym w baroku kierunkiem była postać ludzka. W jej przedstawieniu posługiwano się ekspresja, wyrażano ruch. Zmienił się też kanon piękna. Barokowa piękna kobieta to kobieta matka, taka która rodziła której brzuch nie jest płaski.
Rozwinęła się też sztuka pejzażu. Jednak w okresie baroku dominującą pozycję zachowała tematyka religijna, mityczna i alegoryczna.
W baroku nastąpił również rozkwit grafiku, a to dzięki rozwojowi techniki graficznych.
Wynaleziono techniki, jak:
- akwaforta
- akwatinta (kwasoryt płaszczyznowy)
- sucha igła
1 5 1