Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T15:42:19+01:00
-pompon- gruba kitka lub kuleczka z wełny albo jedwabiu, którą zdobiono stroje kobiece, czapki wojskowych.
-abandon-"mors." zrzeczenie się przez ubezpieczonego na rzecz instytucji ubezpieczającej statku lub ładunku, który stracił na wartości wskutek wypadku, z prawem otrzymania całkowitego odszkodowania
-badminton- gra zbliżona do tenisa, rozgrywana pojedynczo lub parami, polegająca na przebijaniu lekkimi rakietkami przez siatkę plastykowej lotki; kometka
-daimonion- według Sokratesa: wewnętrzny głos ostrzegawczy, powstrzymujący człowieka od popełnienia zła, pochodzący od bóstwa lub demona; sumienie
-dakron- włókno syntetyczne poliestrowe produkcji amerykańskiej, służące do wyrobu tkanin; odpowiednik tergalu
2009-12-04T16:01:35+01:00
DEMON :inaczej diabeł, Szatan, religiozn. teol. w wierzeniach religijnych bezosobowa moc nadnaturalna — duch dobry lub zły; w chrześcijaństwie synonim złego ducha, diabła, szatana.

DREN : przewód ceramiczny, plastikowy ułożony w ziem, służacy do odproadznia wody z pól

DRAGON: żołnierz początkokwo pełniący służbę pieszo i konno

DON : tytuł grzcznościowy dodawany w Hiszoani Ortugli, dodawany do imienia

DIAPAZON : skala dzwięków instrumentu muzycznego lub głosu śpiewaka.

PROSZĘ TRUDNE ZADANIE DLATEGO TE WYRAZY SA NIESPOTYKANE. MAŁO JEST WYRAZÓW NATE KOŃCÓWKI :)
2009-12-04T19:29:34+01:00
Diapazon : skala dzwięków instrumentu muzycznego lub głosu śpiewaka;
daimonion: według Sokratesa: wewnętrzny głos ostrzegawczy, powstrzymujący;
don : tytuł grzcznościowy dodawany w Hiszoani Ortugli, dodawany do imienia;