Przeczytaj historię spotkania pewnego człowieka z Jezusem:
Dz 8,1-3;
Dz 9, 1-31;
Dz 11,19-30;
Dz13,1-12

1) Jakie imiona nosił???
2)Streść w kilku zdaniach jego historię

Proszę o pilną pomoc potrzebuje to do 17. Jak będzie trzeba dodam punkty

2

Odpowiedzi

2009-12-04T19:48:21+01:00
1 Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu2, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku 2 aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego3 poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. 3 Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. 4 A podczas wspólnego posiłku4 kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:
«Słyszeliście o niej ode Mnie - [mówił] - 5 Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni5 Duchem Świętym». 6 Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» 7 Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, 8 ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami6 w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
9 Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. 10 Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. 11 I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».
5 2 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T20:32:59+01:00
1) Paweł, Szaweł
2) Szaweł był gorliwym prześladowcą i mordercą chrześcijan. Zabijał on i znęcał się nad niewinnymi wyznawcami Chrystusa, także kobietami i dziećmi. Lecz w wyniku nauki Syna Bożego, czytania Bożego Słowa oraz poprzez napełnienie Duchem Świętym, Szaweł nawrócił się. Przyjął imię Paweł i stał się wyznawcą Bożej nauki. Odtąd podążał razem z Jezusem i Jego Apostołami. Był jednym z pierwszych chrześcijan, którzy zginęli w prześladowaniach po spaleniu Rzymu.

;]]
14 4 14