Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-04T18:11:50+01:00
mol tlenu cząsteczkowego-jedna cząsteczka tlenu ma masę cząsteczkową wyrażoną w unitach - zawiera dwa atomy tlenu, więc ta masa będzie równa dwom masom atomowym tlenu, które można odczytać z układu okresowego, masa cząsteczkowa nazywana również względną masą cząsteczkową równa się sumie względnych mas atomowych pierwiastków wchodzących w skład cząsteczki z uwzględnieniem indeksów przy symbolach pierwiastków.
- mol wodoru atomowego.Mol wodoru atomowego ma masę około 1 grama. W warunkach normalnych zajmuje objętość 0,0224 metra sześciennego (22,4 litra).
- mol amoniaku cząteczka amoniaku z czterech atomów.Amoniak to NH3.W tych samych warunkach fizycznych, w takiej samej temperaturze i pod takim samym ciśnieniem, w równych objętościach różnych gazów znajduje się taka sama liczba cząsteczek
- mol miedzi.Objętość molowa 7,11×10-6 m³/mol,1 mol atomów miedzi zawiera 6,02x1023 atomów miedzi.Ceruloplazmina jest glikoproteiną zawierajacą 78% cukru i wiążącą 4 atomy miedzi na mol białka.
1 1 1