1. Przymiotniki odgrywają główną rolę w opisach, jednak sprawiają, że tekst jest:
A.zbyt zwięzły
B.mniej dynamiczny
C.mniej obrazowy
D.mniej spójny i zrozumiały

2. Obrazowość tekstu jest wynikiem często występowania w nim :
A.porównań, przenośni i epitetów
B.czasowników
C.rzeczowników nazywanych czynności i stany
D.dialogów i krótkich zdań

Plis... pomóżcie.;*.;D

1

Odpowiedzi

2009-12-04T15:57:32+01:00