Samochód ciężarowy o masie całkowitej 10 ton , szuszając z miejsca postoju osiągnął prędkośc 72km/h w ciągu 50 sekund . Oblicz zmienę pędu tego samochodu oraz średnią siłę wypadkową działającą na samochód. Jaką wartośc miała siła ciągu silnika , jeżeli siły oporu ruchu wynosiły 1000 N???

1

Odpowiedzi

2009-12-04T16:04:57+01:00
Symbole tak jak w poprzednim a oprócz tego
t-czas
a-średnie przyspieszenie
F-średnia siła

p₁= 10000 kg* 0 km/h = 0
p₂= 10000 kg* 72 km/h = 720000 kg*km/h
Δp = 720000 - 0 kg*km/h = 720000 kg*km/h

a= (v₂-v₁)/t a= (72 km/h - 0 km/h) / 50 s

a= 72 km/h / 50 s

trzeba pamiętać o zamianie jednostek ( przyśpieszenie zazwyczaj podaje się w km/h lub m/s)

72km/h = 20 m/s
a= 20 m/s / 50 s = 0,4m/s²

a= F/m F=a*m F=0,4m/s²* 10000 kg = 4000N
1 5 1