Odpowiedzi

2009-12-04T16:49:57+01:00
Już od XIX wieku robotnicy przemysłowi zakładali związki zawodowe, które służą wywalczeniu praw dla klasy robotniczej. Demokracja jak wiadomo zrodziła się stosunkowo niedawno dając każdej klasie społecznej takie same prawa. Jednak prawa te jeszcze w wielu krajach są łamane lub dopiero co będą uchwalane. W tych właśnie krajach potrzebne są organizacje pozarządowe, które będą bronić podstawowych praw każdego człowieka jakimi są: wolność, równość i prawo do własności. Mimo, iż świat stara się być sprawiedliwy to jednak zawsze będą łamane prawa mniejszości, gdyż dobro ogółu jest ważniejsze nad kilkoma ludźmi. Jednak organizacje zrzeszające tych ludzi mogą w łatwy sposób wywalczyć dla siebie równouprawnienie, gdyż im więcej ludzi dąży do tego samego tym łatwiej jest im to wywrzeć na rządzących. Moim zdaniem organizacje pozarządowe są ważnym czynnikiem kształtującym dzisiejszą demokrację na świecie. Bez tych organizacji demokracja byłaby słaba i z czasem znów powróciłby świat do monarchii despotycznej.
3 5 3