Odpowiedzi

2009-12-05T00:01:58+01:00
I visited Machu Pitchu last year in Peru. It was very fun and interesting. I learned from the guide, it is the best preserved city of the Incas. The city is really very beautiful it looks from a bird. For me curious is that archaeological research revealed the majority of burials of women (ten skeletons, only one belonged to a man). This gave rise to claims that Machu Picchu was a sanctuary of the Sun Virgins and not a typical city or twierdząPołożone at different levels of the city had a system of canals for supplying water is collected in advance carved in stone vessels. The most prominent architectural feature of the stairs are everywhere. Doliczono to 1200 degrees. They provide communication within Situated at various levels of the city. Machu Pitchu wogóle is a type of cultural and natural city. July 7, 2007 the facility was designated as one of the seven new wonders of the world. I think that rewarding to me to go there and highly recommend it to other as yet there were not. :)

Odwiedziłem Machu Pitchu zeszłego roku w Peru. Było bardzo fajnie i ciekawie. Dowiedziałem się od przewodnika, że to najlepiej zachowane miasto Inków. Miasto to naprawde bardzo pięknie wygląda z lotu ptaka. Za ciekawiło mnie to, że badania archeologiczne ujawniły większość pochówków kobiet (na dziesięć szkieletów tylko jeden należał do mężczyzny). Dało to podstawę do stwierdzeń, że Machu Picchu było sanktuarium Dziewic Słońca a nie typowym miastem czy twierdząPołożone na różnych poziomach miasto miało system kanałów doprowadzających wodę zbieraną wcześniej w wykutych w skale zbiornikach. Najbardziej widocznym elementem architektury są wszechobecne schody. Doliczono się 1200 stopni. Zapewniały one komunikację wewnątrz tego położonego na różnych poziomach miasta. Machu Pitchu wogóle jest to typ miasta kulturowo-przyrodniczy. 7 lipca 2007 obiekt został ogłoszony jednym z siedmiu nowych cudów świata. Myśle, że opłacało mi się tam jechać i bardzo polecam to innym co jeszcze tam nie byli. :)