Odpowiedzi

2009-12-04T17:28:08+01:00
2009-12-04T17:29:01+01:00
Człowiek przedsiębiorczy:
* jego cechy - samodzielny, otwarty, dynamiczny, aktywny, wytrwały, odpowiedzialny, niezależny, tolerancyjny, twórczy, świadomy swoich mocnych i słabych stron;
* umiejętności - twórczo myśli, rozwiązuje problemy, podejmuje decyzje, współpracuje w zespole, kieruje zespołem, motywuje do działania, planuje, skutecznie komunikuje się i negocjuje;
* sposób działania - wyznacza sobie cele, wykazuje inicjatywe, elastycznie reaguje na zmiany, pracuje w warunkach niepewności, podejmuje się działań nierutynowych, wykorzystuje pojawiające się możliwości, dba o własny rozwój.
Przedsiębiorczym człowiekiem jest ta osoba, która osiąga na rynku sukces. Można powiedzieć, że przedsiębiorczość jest w pewnej mierze wrodzoną dyspozycyjnością psychiczną, jak też nabytą w wyniku nauki umiejętnością. Tak jak w innych dziedzinach życia ludzkiego największe sukcesy odnosi ta jednostka, która jest uzdolniona naturalnie, a jednocześnie posiadła określone umiejętności zdobyte poprzez naukę oraz towarzyszącą nauce praktykę. Tą ostatnią rozumiemy jako zbieranie kolejnych doświadczeń w trakcie działalności rynkowej.

chyba to to ;)