Napisz i uzgodnij równania reakcji otrzymywania etanolu:
a) w procesie fermentacji alkoholowej:
______________ →(nad strzałką drożdże) C2H5OH+____________

b) w wyniku uwodnienia etenu:

H-C=C-H+____________→__________+_____________
| |
H H

1

Odpowiedzi

2009-12-04T21:33:48+01:00
A) C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
b) C2H4+H2O→C2H5OH
8 5 8